روزهای برفی طولانی ترند ...

برای کودکی که از سوراخ کفشش به زمستان می نگرد !

نویسنده : ؟؟

منبع : وبلاگ قصه یک راز