سلام

اسم من بیل گیتزه و میخام به شما یاد بدم چطور از یک تا 10 بشمرید ...

1 - 2 - 3 - 95 - 98 - 2000 - ایکس پی -ویستا - 7 - 8  - 10

بیل گیتز