نعره ی هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمی کند؛

من از سکوت موریانه ها می ترسم ...!

 منبع : وبلاگ مرجان سرخ

مرجان سرخ