بهترین راه برای اینکه توجه کسی رو به خودت جلب کنی

اینه که بهش اعتنا و توجه  نکنی ...

[ باور نداری سر بچرخون ]

 

جملات زیبا گیله مرد