هیچکس به زیبایی عکس پروفایل اش نخواهد بود ، همانطوری که هیچکس به زشتی عکس گواهینامه اش نیست ...

جملات زیبا گیله مرد