افکارتان را تغییر دهید ...

آنگاه خواهید توانست که دنیا را نیز تغییر دهید ...

 

جملات زیبا گیله مرد