مواجهه با رنج باعث میشه ما قوی تر شویم

مواجهه ترس باعث می شود ما شجاع تر شویم

مواجهه با دغل بازی باعث می شود ما زرنگ تر شویم و حواسمان را بیشتر جمع کنیم

بنابراین :

از گذشته بخاطر بخاطر بدست آوردن تجربه ای  که باعث ساختن آینده ای قشنگ تر و بهتر شده است سپاسگذاریم ...

جملات قشنگ گیله مرد