واقعیت اینه که :

 هرکاری که انجام بدی

 حالا میخواد خوب باشه یا بد ،

 مردم همیشه چیزی منفی و بد برای گفتن درباره ی شما دارند ...

 

The fact is, whatever you do, good or bad, people will always have something negative to say

 

جملات زیبا گیله مرد