وقتی میتونی ادعا کنی که :

" همه جا رو مث کف دستم مشناسم"

که همچین دستهایی هم داشته باشی ...نیشخند

جملات قشنگ گیله مرد