برای حفظ سلامتی خود ، بیشتر گوشت سفید و مرغ بخورید !

جملات زیبا گیله مرد