با پول نمیشه خوشحالی خرید ولی میشه باهاش مقداری شیرینی خوشمزه خرید که، اونها تقریبن همون کار رو انجام میدن !!!

جملات قشنگ گیله مرد