بدی روزگار اینه که هر کسی میتونه ادعای عاشق بودن داشته باشه  ...

جملات قشنگ گیله مرد