مهربانی یعنی اینکه:

اگه تو یه راهی با هم باشیم و ناگهان یه خرس دنبال‌مون کنه؛ من به خاطر تو آهسته‌تر فرار می‌کنم ...


جملات زیبا گیله مرد