تنهام بگذار

امروز من فقط یک جغدم ...

 

جملات قشنگ گیله مرد

حکایت بعضی روزهای دلتنگی من