قلب عزیز لطفن بی جهت خودت را  درگیر هر چیزی نکن ، کار تو فقط خون رساندن است فقط همین ...

جملات زیبا گیله مرد