سوال : چرا دخترها آرایش میکنند و عطر میزنند ؟

جواب کودکانه : شاید چون اونها زشتند و بوی بدی هم میدن !

تعجب

جملات قشنگ گیله مرد