نزول خوار شهر بوی عفن شیطان میداد و جاهلانه خود را انسان میدانست ...

جملات قشنگ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد