بیشتر انسانها، زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده ...

نویسنده : ؟؟

منبع : وبلاگ دنیای فرشته ها

 

جملات زیبا گیله مرد